swoer- hội chợ công nghiệp quốc tế việt nam lần thứ 27 viif-phần-1

2022-09-07 13:16:56


Các sản phẩm chính của SWOER: bộ nạp bát rung, bộ truyền động bộ cấp liệu rung, bộ điều khiển bộ nạp bát và bộ cấp tuyến tính rung, chúng tôi không chỉ cung cấp các bộ phận độc lập mà còn cung cấp một loạt giải pháp để đáp ứng nhu cầu của bạn, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện có, để đáp ứng nhu cầu các sản phẩm tùy chỉnh của người dùng khác nhau và các sản phẩm không theo tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu của những dịp đặc biệt. Tương tự, trong cùng một quan niệm về chất lượng, nhận thức về dịch vụ là không ngừng đổi mới, mở cửa và tiến bộ. Cho dù đó là các bộ phận cơ khí chính xác hay thực phẩm, bốn loạt thiết kế truyền động cấp liệu rung được áp dụng rất rộng rãi. Máy cấp liệu SWOER là thiết bị có thể tự động sắp xếp nhiều loại nguyên liệu khác nhau (linh kiện cơ khí, linh kiện điện tử, dược phẩm, sản phẩm y tế, thực phẩm, hàng tạp phẩm, v.v.)SWOER tại Hội chợ Công nghiệp Quốc tế Việt Nam lần thứ 27 VIIF:

Chat with us